હાથ ફોર્કલિફ્ટ

  • Hand forklift / Manual  stacker

    હેન્ડ ફોર્કલિફ્ટ / મેન્યુઅલ સ્ટેકર

    નાના વેરહાઉસ, ઉત્પાદન અથવા છૂટક વાતાવરણમાં, જે એન્ટ્રી લેવલ સ્ટેકર છે જે તમારે તમારી રોજિંદી કામકાજને આશાવાદી બનાવવાની જરૂર છે.તેના ખૂબ જ નાના પરિમાણને લીધે, આ સ્ટેકર મર્યાદિત જગ્યાઓમાં તેની શક્તિઓ દર્શાવે છે. તે સાંકડી જગ્યામાં કામ કરી શકે છે, ચલાવવામાં સરળ છે અને ઘણી મહેનત બચાવે છે.